Maqedonia si në përralla, fotografi si dëshmi për bukurinë e vendit (FOTO)

Ashtu si një botë tjetër, ka të ngjarë mendimi juaj i dytë. A e fsheh Maqedonia vërtet këtë bukuri? Po, dhe shumë më tepër. Mund të jetë koha për të eksploruar më mirë bukuritë e vendit tonë dhe këto foto janë dëshmi se duhet të fillojmë sa më shpejt që të jetë e mundur:

183

Si një botë tjetër, Do të ishte mendimi juaj. A e fsheh Maqedonia vërtet këtë bukuri?

Ashtu si një botë tjetër, ka të ngjarë mendimi juaj i dytë. A e fsheh Maqedonia vërtet këtë bukuri?

Po, dhe shumë më tepër. Mund të jetë koha për të eksploruar më mirë bukuritë e vendit tonë dhe këto foto janë dëshmi se duhet të fillojmë sa më shpejt që të jetë e mundur:

Po, dhe shumë se kaq. Mund të jetë koha për të eksploruar më mirë bukuritë e vendit tonë dhe këto foto janë dëshmi se duhet të fillojmë sa më shpejt që të jetë e mundur të bëjm atë:

Ujvëvara e Babunës
Liqeni i bardhë (Mermerë)
Mali Sharr
Kanjoni i Matkës
Liqeni i Ohrit
Rruga për Galiçnik
Liqeni i Kozjakut
Liqeni i Ohrit pjesa e Pogradecit
Panoramë nga dritarja e Manastirit Shën Bigorski (Mbi Gurrë)
Liqeni i Mavrovës
Shën Naumi – Driloni
Ujëvara e Kolishinës – Strumicë
Sytë e Sharrit – Liqenet malore
Advertisement