Paga mesatare vetëm për ushqim dhe faturat

161

Edhe  pse u bë rritja e pagave në Maqedoni përsëri fuqia blerëse e konsumatorëve është e dobët. Qytetarët janë të shqetësuar kurse autoritetet – optimistë. Paketa gjithëpërfshirëse e reformave sociale do të duhet të sjellë ndryshime pozitive.

Gjysma e një pagesë e mbush frigoriferin të plotë. Si do të duket  matematika mujore për realizimin e  nevojave mesatare të një qytetari në Maqedoni. Rritja e pagave vjen pas rritjes së kostos së jetesës, por ato janë akoma shumë të shtrenjta për shumicën e qytetarëve të Maqedonisë. Paga mesatare ka arritur në 24,355 denarë, por ende nuk është e mjaftueshme për të shtyrë për një muaj, të paktën kur bëhet fjalë për një familje prej katër vetash.

Kostoja e saktë e jetesës është e vështirë të llogaritet. Shteti për shumë vite ka ndaluar llogaritjen e shportës së konsumatorit me një shpjegim se ashtu i kanë rekomandimet nga BE. Në periudhën e kaluar, llogaritjen e shportës së konsumatorit e bënte Federata e Sindikatave të Maqedonisë, por edhe ata kanë filluar që të mos bëjnë llogari. Të paktën në faqen e internetit të tyre, ku ato publikoheshin rregullisht aty janë vetëm llogarit deri në shkurt të këtij viti.

Advertisement