Piktura apo Foto? – artisti që po mahnitë botën

Artisti që po mahnitë botën!

538

Artisti nga Republika e Dominikut, Kamalky Laureano, i cili jeton në Meksisë, po mahnitë botën me kryeveprat e tij. Pikturat e tij janë të nivelit aq të lartë, aq të sofisitukuara saqë syri njerëzor e ka të vështirë të dallojë në rast se ato janë piktura të vizatuara apo fotografi. Artisti 35 vjeçar po bën xhiron e botës me pikturat e tij. Atë tani më në instagram e ndjekin mbi 80 mijë veta, numër ky që rritet drastikisht dita ditës.

Po ju çfarë mendoni? A janë Fotografi apo Piktura?

Advertisement