Rëndësia e vaksinimit

Vaksinimet mundësojnë eliminimin e shumë sëmundjeve infektive dhe nuk lejojnë që të përhapet efekti i tyre në organizmin tonë. Me anë të vaksinimit mund të ketë ndonjë rrezik anësor mirëpo nuk mund të jetë rreziku më i madh sesa i sëmundjeve që ka për synim të parandalojë.

187

Debatet mbi rëndësinë e vaksinimit janë të përhershme, mbi dobinë dhe dëmet që mund t’i shkaktoj ajo. Mirëpo shumica e studiuesve mendojnë se vaksinimet mundësojnë eliminimin e shumë sëmundjeve infektive dhe nuk lejojnë që të përhapet efekti i tyre në organizmin tonë. Me anë të vaksinimit mund të ketë ndonjë rrezik anësor mirëpo nuk mund të jetë rreziku më i madh sesa i sëmundjeve që ka për synim të parandalojë

Pamja kryesore: “Ky imazh tregon dy djem, të moshës 13 vjeçare. Ai në të djathtë ishte vaksinuar në foshnjëri, tjetri nuk ishte vaksinuar. Ata të dy ishin të infektuar nga i njëjti burim në të njëjtën ditë. Vini re se ndërsa ai në të majtë është në skenë plotësisht pustular, ai në të djathtë ka pasur vetëm një ose dy spote, të cilat janë abortuar dhe tashmë kanë depërtuar “.

Më poshtë: “Dy motra të infektuara me lisë në të njëjtën ditë nga i njëjti burim. E drejta: Vajza e moshës 21 vjeçare, e vaksinuar në foshnjëri. Majtas: Vajza e moshës 15 vjeç, pa vaksinuar.”

Burimi: The Atlas i Mjekësisë Klinike, Kirurgjisë dhe Patologjisë 1901, botuar nga Dr. Allan Warner, i cili fotografoi një numër pacientësh për të studiuar sëmundjen.

Advertisement