Shqipëri, rritje ekonomike prej 4,48%. Industria dhe energjia me impakt më të lartë

210

Ekonomia e vendit ka pasur perfomancë pozitive edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit, ku Produkti i Brendshëm Bruto vlerësohet në rritje me 4.48 për qind, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.

Ndikimin më maksimal e ka dhënë degët, industria, energjia dhe uji, ndërsa negativisht ka kontribuuar informacioni dhe komunikacioni.

Krahasuar me tre mujorin paraardhës, Produkti i Brendshëm Bruto vlerësohet me rritje prej 1.9 për qind, ku kontributin më të madh e kanë dhënë aktivitetet financiare dhe të sigurimit, ndërsa sërish negativisht ka ndikuar informacioni dhe telekomunikacioni.

Sa i takon shpenzimeve, për periudhën Korrik-Shtator 2018, komponenti i formimit bruto të kapitalit fiks u rrit me 5.4 për qind, konsumi final i popullatës i cili përbën peshën kryesore të shpenzimeve në ekonomi u rrit me 3.89 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të 2017-ës, eksportet e mallrave dhe shërbimeve u rritën me 1.51 për qind, ndërsa importet me 4.11 për qind.

Advertisement